DE LESSEN

De muzieklessen zijn individueel. Op verzoek geef ik ook groepslessen. Echter...alhoewel het samen "lessen" stimulerend kan zijn leert de praktijk van de groepslessen vaak dat wie "waar voor zijn geld" wil hebben en zijn trekharmonica flink wil beetpakken meestal wordt afgeremd en gefrustreerd in een groepsles. De prestaties van de groep als geheel zijn altijd gelijk aan die van de leerling die de minste vorderingen maakt.

Kortom: met individuele lessen ga je het snelste vooruit. Het leerresultaat is gewoon groter. 

Iedereen heeft zijn eigen vaardigheden, beperkingen en talenten. Een leerproces is vooral individueel. In de les kan ik rekening houden en ingaan op de persoonlijke insteek van de leerling. Wat voor de ene leerling een juiste aanpak is, is voor de andere zinloos en omgekeerd. Ook de aangeboden les- en oefenstof verschilt per leerling.

 

LESTIJD.

De lessen worden eens per 14 dagen gegeven op maandag, woensdag, en vrijdag zowel overdag als in de avond. Het rooster houdt rekening met de reguliere schoolvakanties.

  • Het cursusjaar kent 2 semesters van elk 11 lessen. Er zijn dus 22 lessen per jaar
  • Als het even mogelijk is spreken we een vaste lestijd af.

 

STIJL?

Soms wordt gevraagd: in wat voor stijl wordt lesgegeven? Het antwoord is simpel: GEEN

Muzikale vaardigheden zijn voor het grootste deel niet afhankelijk van een voorkeursstijl. De gevorderde leerling is vrij suggesties te doen voor het te gebruiken lesmateriaal voor zover dat past binnen de al ontwikkelde vaardigheden. In het eerste jaar is een stijlkeuze niet zinvol en wordt uitgegaan van oefenmuziek die het meeste recht doet aan de te ontwikkelen vaardigheden. De leerling is vrij zijn eigen stijl te ontwikkelen. Het "lessen" in een bepaalde stijl is alleen weggelegd voor spelers die hun instrument al behoorlijk goed beheersen.

 

METHODE

Zoals ik al aangaf geef ik les op een individueel gerichte manier. De aangeboden lesstof is afgestemd op de mogelijkheden en beperkingen en vorderingen van de leerling. Uit het hoofd spelen is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Het is echter onontkoombaar in het begin papier te gebruiken als geheugensteun,. Doel is echter steeds om zo snel mogelijk de muziek op het gehoor te spelen. Zonder papier is de toegang tot het muziekmaken vele malen groter als met papier Zonder papier wordt samenspelen makkelijker. Het geeft gewoon meer plezier.

Voor sommigen is uit het hoofd spelen een fikse drempel. Onzekerheid en perfectionisme zijn in de muziek een grote ondingen. Maar uit het hoofd spelen is door iedereen te leren.

 

ZINGEN

Maar wat uit het hoofd moet, moet eerst in het hoofd. Zingen is daarbij altijd het hulpmiddel bij uitstek. Je moet als het ware jezelf naspelen. Zingen is bij mij geen doel maar een middel. Wat gene in het begin hoort er soms bij. Dat gaat snel over.

 

 

TELEFONISCHE ONDERSTEUNING

Het accent: ”Uit het hoofd”  brengt met zich mee dat het geheugen van de leerling hem tussen 2 lessen in de steek kan laten. Geen nood, ik vind het absoluut geen punt om telefonisch nog even een paar dingen op de rails te zetten. Dat hoort erbij.

 

THEORIE

Theoretische  kennis van muziek en instrument kan zinvol zijn voor iemand die dat wil maar is absoluut niet noodzakelijk om het instrument te leren beheersen. Minder is vaak meer. Het instrument trekharmonica werd ooit ontworpen om uit het hoofd te bespelen. Ik heb geen bezwaar tegen theorie maar wie niets met theorie te maken wil hebben is bij mij ook aan het goede adres.

 

 

 

info@slingsmusic.nl

 

 

 

YourCompany.Com © 2003 • Privacy Policy • Terms Of Use